Michał Nowak
autor i twórca Frontem do Syrii

Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od roku 2017 prowadzi stronę Frontem do Syrii na Facebooku, a od lipca 2020 roku portal frontemdosyrii.pl. Stały współpracownik kwartalnika „Polityka Narodowa”. Pasjonuje się geopolityką oraz aktualną sytuacją w regionie Bliskiego Wschodu. Od 2012 roku komentował w mediach społecznościowych wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Zajmuje się publikacją artykułów i komentarzy dotyczących bieżących wydarzeń na obszarze Bliskiego Wschodu.
Od 2020 roku redaktor serwisu Nowy Ład


Czym się zajmuję?

Od 2017 roku prowadzę na Facebooku stronę Frontem do Syrii. Znajdziesz ją pod tym adresem: https://www.facebook.com/FrontemDoSyrii/ 

Od lipca 2020 roku prowadzę również portal www.frontemdosyrii.pl, gdzie trafiają wszystkie moje publikacje. 

Obszar moich zainteresowań koncentruje się na Syrii,  Izraelu,  Iranie oraz Jemenie i Libii, ale poruszam się również wokół zagadnień związanych z innymi państwami regionu. Wszystko zaczęło się od około 2011 roku wraz z wybuchem tzw. Arabskiej Wiosny, kiedy to znaczną część wolnego czasu poświęciłem na samokształcenie w zakresie wskazanych wyżej zagadnień. Od tego czasu napisałem kilkanaście artykułów dotyczących problematyki bliskowschodniej. W obszarze moich zainteresowań naukowych znalazły się miedzy innymi ideologia syryjskiej partii odrodzenia arabskiego, geneza powstania Państwa Islamskiego, czy wykorzystywanie nowych mediów przez Państwo Islamskie. Swoje artykuły publikuję w kwartalniku „Polityka Narodowa”. Ponadto napisałem pracę dyplomową dotyczącą wykorzystywania nowych mediów przez Państwo Islamskie. Kolejnym krokiem na drodze rozwoju moich zainteresowań i wyjścia z nimi poza własne myśli było stworzenie strony na Facebooku dzięki której mógłbym komentować bieżące wydarzenia dotyczące konfliktu toczącego się w Syrii oraz innych wydarzeń z całego regionu. Konsekwencją tej decyzji było uruchomienie w lipcu 2020 roku własnej strony internetowej.

Dzięki posiadanej wiedzy oraz ciągłemu jej poszerzaniu, a także dostępowi do rzetelnych, aktualnych informacji z regionu, przybliżam swoim odbiorcom prawdę o konflikcie w Syrii oraz komentuję bieżące wydarzenia mające miejsce na Bliskim Wschodzie. Jestem niezależny, dzięki czemu mogę przedstawiać fakty wraz ze swoim autorskim komentarzem – często różnym od tego, który serwują główne polskie i zagraniczne serwisy informacyjne. 

Dotychczasowe publikacje:

Napisałem kilka artykułów opublikowanych w ogólnopolskim kwartalniku drukowanym pt. „Polityka Narodowa”.

Wśród nich: 

  • Kasem Sulejmani – architekt irańskiej polityki na bliskim Wschodzie, Polityka Narodowa, nr 23, s. 235-252.
  • Nowe media w użyciu Państwa Islamskiego. Geneza, metody i narzędzia, Polityka Narodowa, nr 22, s. 232-250.
  • Źródła i fundamenty syjonizmu, Polityka Narodowa, nr 21, s. 29-35
  • Izrael, a wojna w Syrii, Polityka Narodowa, nr 21, s. 79-89
  • Geneza i zarys historii Państwa Islamskiego, Polityka Narodowa, nr 20, s. 225-241
  • Nacjonalizm, panarabizm i socjalizm. Ideologia syryjskiej partii al-Baas, Polityka Narodowa, nr 16, s. 167-176.
  • Przegląd publikacji o Państwie Islamskim, Polityka Narodowa, nr 15, s. 211-217. – Wspólnie z Witoldem Dobrowolskim.
  • Syria porażka strategii zachodu, Polityka Narodowa, nr 15, s. 218-220.

Udzieliłem trzech wywiadów w mediach:

Dlaczego prowadzę stronę?

Stronę prowadzę całkowicie samodzielnie i cieszy mnie grono oddanych Czytelników.

Tworząc Frontem do Syrii  chciałem stworzyć źródło treści niedostępnych dla polskojęzycznych czytelników. Obserwując narrację w mediach głównego nurtu dotyczącą konfliktu w Syrii zauważyłem  jak nieprawdziwy i jednostronny jest to przekaz. Chciałem dać odpór manipulacjom i umożliwić swoim odbiorcom dostęp do takich informacji, z którymi nie będą mogli spotkać się w prasie czy telewizji.  Przybliżam to, co najczęściej polskim czytelnikom jest nieznane.