Hagia Sophia ponownie meczetem. Erdogan zrywa z tradycją Ataturka

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przed kilkunastoma minutami podpisał dekret o przekształceniu kościoła Hagia Sophia z muzeum w meczet. Nastąpiło to kilka godzin po wydaniu przez turecki sąd orzeczenia w tej spawie.

Sąd Najwyższy Republiki Turcji wydał w piątek 10 lipca orzeczenie unieważniające status kościoła Hagia Sophia jako muzeum. Jedna z licznych organizacji muzułmańskich wniosła do sądu sprawę unieważnienia decyzji rządu Mustafy Kemala Ataturka z 1934 roku, która określała status kościoła jako muzeum. Sąd uznał, że decyzja rządu stanowiła akt niższy rangą niż edykt Mahmeda II Zdobywcy, Sułtana Imperium Osmańskiego. Tym samym sąd uznał ciągłość prawodawstwa Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji, a co za tym idzie niejako wskazał na ciągłość istnienia Imperium Osmańskiego. Ponadto Sąd zgodził się z argumentacją muzułmańskiego stowarzyszenia, które wskazywało, że „meczet należy do Allaha i nie może być sprzedawany ani zamykany jako miejsce kultu”.

W ubiegłym roku ten sam sąd cofnął status muzeum Kariye, dawnego bizantyjskiego kościoła, umożliwiając mu powrót do stanu meczetu.

Decyzja Sądu była jednogłośna i otworzyła Erdoganowi drogę do ponownego przekształcenia kościoła w meczet, co też nastąpiło jeszcze tego samego dnia.

Jeszcze dziś wieczorem Erdogan wygłosi do narodu orędzie dotyczące tej kwestii.

Działania te mają nie tylko charakter wysoce symboliczny, Erdogan niejako konsekwentnie zrywa z laicką tradycją Ataturka, ale jednocześnie umiejętnie próbuje spajać republikanizm i nacjonalizm Ataturka z islamizmem, co zjednuje mu wysokie poparcie społeczne.

Hagia Sophia była niegdyś największą i najważniejszą katedrą na świecie, jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Byłaa początkowo prawosławnym kościołem chrześcijańskim przez prawie tysiąc lat, aż do podboju Konstantynopola w 1453 roku przez Osmanów. W 1935 r., we wczesnych czasach nowoczesnego świeckiego państwa tureckiego pod rządami Mustafy Kemala Ataturka, została przekształcona w muzeum.

Jeszcze przed dekretem Erdogana, ale po orzeczeniu Sądu rosyjski Kościół Prawosławny w swoim oświadczeniu wskazał, że decyzja może doprowadzić do jeszcze większych podziałów. Swoje zaniepokojenie wyraziły również rządy USA i Grecji – decyzja Erdogana dotknie porzede wszystkim Greków, którzy są silnie związani z kościołem Hagia Sophia, jako spadkobiercy tradycji Imperium Bizantyjskiego. Swoje oświadczenie wydało w tej sprawie również UNESCO. Erdogan konsekwentnie odrzuca wszelką krytykę jako przejaw ataku na suwerenność Turcji.

Co ciekawe, przedstawiciele rządzącej Turcją partii AKP jeszcze przed wydanie orzeczenia sygnalizowali jaka będzie jego treść. Daje to powód do uznania zależności tureckiego wymiaru sprawiedliwości od decyzji politycznych prezydenta Erdogana.

Written by admin

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *